Hybridisodankäynnin uhkaan varauduttava paremmin

rl_epress_mediatiedotpohja_kuvat_kyyhky

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola esittää, että hybridisodankäynnin uhkiin varauduttaisiin paremmin. Pohjolan mielestä hyvä keino olisi sijoittamattoman reservin nykyistä laajempi koulutus ja hyödyntäminen.

– Hybridiuhka ilmiönä on niin monipolvinen ja hajautettu, että sijoittamaton reservi näyttää rakenteeltaan ja osaamiseltaan parhaana vastinkappaleena tälle uhalle. Mielestäni on Suomen etu, että huolehdimme sijoittamattoman reservin kouluttamisesta hybridiuhkien torjumiseksi piiri- ja yhdistystasolla, Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen toki tukeutuen.

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on lähivuosina nousemassa 280.000 henkilöön, joista yli 96 prosenttia on reserviläisiä. Parikkalan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa puhunut Pohjola korosti, että vain noin kolmannes asepalveluksen suorittaneista reserviläisistä on nyt sijoitettuna sodan ajan joukkoihin.

– Haluan kuitenkin muistuttaa, että Suomessa on edelleen 620.000 koulutettua mutta sodan ajan tehtäviin sijoittamatonta reserviläistä ympäri Suomenniemen. Uskon, että tämä suuri joukko, jota kutsun tässä puolustuksemme neljänneksi portaaksi, voisi olla merkittävä ja maan eri kolkkiin sopivasti hajautettu resurssi hybridiuhan torjumiseksi.

Hybridisodankäyntiin kuuluu mm. propagandaa ja informaatiovaikuttamista, yleisen infrastruktuurin ja tietoverkkojen toiminnan häiritsemistä, uhkaavia sotaharjoituksia ja sotilaallisia provokaatioita sekä tunnuksettomien joukkojen käyttöä. Uusien uhkakuvien ja lähialueidemme sotilaallisen tilanteen kiristymisen johdosta Suomessa on mm. mahdollistettu aiempaa nopeammin koolle kutsuttavat kertausharjoitukset, nostettu puolustusbudjettia sekä ajoittain lisätty Puolustusvoimien valmiutta.

Suomen puolustus nojaa edelleen yleiseen asevelvollisuutteen ja sen kautta muodostettuun, suureen reserviin, johon kohdistuvaa kertausharjoituskoulutusta tuetaan laajalla vapaaehtoistoiminnalla ja -koulutuksella. Särkisalmen Kisapirtillä juhlapuheen pitänyt Ilpo Pohjola muistutti siitä, että vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä ja -koulutuksella on jo nyt erittäin merkittävä rooli osana puolustusjärjestelmäämme.

– Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen parille tuhannelle kurssille ja koulutustapahtumiin osallistui viime vuonna yli 33.000 reserviläistä. Vapaaehtoispohjalta koulutettujen reserviläisten määrä oli siten noin kolmanneksen suurempi kuin Puolustusvoimien kertausharjoituksissa koulutettujen määrä.

Vuonna 1937 perustettu Parikkalan Reserviläiset ry kuuluu jäsenenä Reserviläisliittoon ja Etelä-Karjalan Reserviläispiiriin. Lisätietoja puheenjohtaja Ilpo Pohjolalta, puh. 0400 182 700 tai s-posti ilpo.pohjola@reservilaisliitto.fi

Lähde epressi